NINP

2010-2016

These are image movies for Fashion brand “NINP“.

▶︎ NINP 2010S/S

Duration | 7m17s
Direction | Chigusa Muro
Styling | Akiko Hamada(NINP)
Music | Takashi Watanabe
Models | Mari Tanimoto/Sono Kobatake


▶︎ NINP 2012F/W

Duration | 5m54s
Direction | Chigusa Muro
Styling | Akiko Hamada(NINP)
Music | Takashi Watanabe
Model | Mari Tanimoto 


▶︎ NINP 2014

Duration | 2m53s
Direction | Chigusa Muro
Styling | Akiko Hamada(NINP)
Music | Takashi Watanabe
Model | Mari Tanimoto


▶︎ NINP 2016

Duration | 2m53s
Direction | Chigusa Muro
Styling | Akiko Hamada(NINP)
Model | Mari Tanimoto


 


These are collection show movies for Fashion brand “NINP“.

 

▶︎ 2012 S/S Show at Prinz,KYOTO

Duration | 10m31s
Direction/Editing | Chigusa Muro
Styling | Akiko Hamada(NINP)
Filming | Keita Fujimoto/Shinya Namikawa
Models | Mari Tanimoto/Sono Kobatake/Yuka Mori/Jurie/Eiichi Kimura/Bunta Tokunaga/Takahiro Koyanagi


▶︎ 2012 F/W Show at Kyoto Prefectural Goverment older office

Duration | 8m44s
Direction/Editing | Chigusa Muro
Styling | Akiko Hamada(NINP)
Filming | Shinya Namikawa
Models | Mari Tanimoto/Yuka Mori/Yo Seisen/Kanako Mizumoto/Sayaka Mori/Ruri Kojima